Velkommen til Kysthagen

En markedshage på Sotra

Jeg er så heldig å få være med i et pilotprosjekt som heter Markedshager på vestlandet. Dette er støttet av Fylkesmannen i Vestland,Norsk Landbruksrådgiving og Bondens marked. Målet er å etablere markedshager i Vestland fylke med levering til Bondens marked, Reko- ring eller abonnementsordninger og andelslandbruk. Dette har gitt meg inspirasjon nok til å etablere Kysthagen. Jeg vil tilby et annerledes tilbud av blomster, bær og grønnsaker dyrket etter økologiske prinsipper i kystlandskapet på Sotra.